مانی پولاسیون ستون فقرات پشتی

download (2)

مانی پولاسیون ستون فقرات پشتی

مانی پولاسیون ستون فقرات پشتی وتکنیک ها وانواع آن :

تکنیک های مانی پولاسیون ستون فقرات یکی از کاربردی ترین تکنیک های دستی است که برای اصلاح پوسچر ستون فقرات واصلاح اختلالات حرکتی ایجاد شده در مفاصل بین مهرهای ویا در اما واحشائ بدن استفاده میشود .و انواع مختلف دارد که شامل:

  1. مانیپولاسیون ستون فقرات
  2. مانیپولاسیون احشایی
  3. مانیپولاسیون اندامها
  4. کرانیوساکرال تراپی

در تمامی انواعمانی پولاسیون نگاه استئوپات به اختلال ایجاد شده در مفصل درگیر بدن وسعی در بازگرداندن دینامیک طبیعی به ناحیه تحت درمان است .البته باید توجه داشت که تکنیک ها بسیار تخصصی بوده وحتما باید توسط متخصص این استئوپات ویا فیزیوتراپی که دوره های دانشگاهی ان را گذرانده باشد باید انجام پذیرد .


ارسال نظر و پیشنهاد